Niepoprawna pisownia

żuchfa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żuchwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzuchwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żóchwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żuhwa

Niepoprawna pisownia