Niepoprawna pisownia

semp

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sęp

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia powyższego wyrazu powinna zawsze uwzględniać ę. Niestety, w języku polskim nie występuje reguła, która mogłaby ten zapis jednoznacznie uzasadnić. Może nieco w tym pomóc etymologia tego słowa. Sęp prawdopodobnie wywodzi się z języka starosłowiańskiego, w którym występował termin sąp.
Sępami nazywamy padlinożerne ptaki, które posiadają charakterystyczne, szerokie skrzydła oraz niemal łysą głowę i szyję. Niekiedy mówimy tak również na osobę, która żeruje na innych ludziach, wykorzystuje ich.

Przykłady poprawnej pisowni

Niektórzy potrafią być prawdziwymi sępami, żerując na czyjejś pracy i wysiłku.
Sępy to grupa dużych padlinożernych ptaków zamieszkująca ciepłe strefy klimatyczne lub wysokie góry o odpowiedniej termice.
W XXI wieku na polskim niebie obecność sępa odnotowano kilkanaście razy.