Niepoprawna pisownia

po najmniejszej linii oporu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po linii najmniejszego oporu

Poprawna pisownia, znaczenie: podany związek frazeologiczny mówi o takim postępowaniu, w wyniku którego ktoś unika trudności. Dąży do celu jak najłatwiejszą drogą, starając się unikać konfliktów i przeszkód.
Znacznie wyrażenia oraz gramatyczne dopasowanie przymiotnika najmniejszy i rzeczownika opór decydują o tym, iż forma po linii najmniejszego oporu jest jedyną poprawną. Wynika to z faktu, iż aby znaleźć najłatwiejszą drogę, należy szukać najmniejszego oporu. Te dwa słowa połączone znaczeniem, powinny zatem być także połączone firmą gramatyczną i stać obok siebie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dominika zawsze idzie po linii najmniejszego oporu i ściąga na sprawdzianach od Łukasza.
Gdybyś rok temu nie poszedł po linii najmniejszego oporu, teraz miałbyś na pewno lepsze stanowisko.
Nie lubię iść po linii najmniejszego oporu, wolę postawić na swoim i zyskać to, co naprawdę chcę.