Niepoprawna pisownia

nie opodal

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieopodal

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieopodal, zgodnie ze słowami Rady Języka Polskiego oraz najnowszych słowników polszczyzny, zawsze piszemy razem. Jest to słowo utworzone z połączenia przeczenia nie z rzadko stosowanym obecnie przyimkiem opodal. Słowo to, jeszcze do niedawna pisane również rozłącznie, obecnie traktowane jest jako zrost.
Nieopodal oznacza niedaleko, w pobliżu. Opisuje położenie jednego przedmiotu względem drugiego, jeśli znajdują się w niewielkiej odległości od siebie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieopodal domu wybudowaliśmy nowy garaż, w którym zmieszczą się dwa samochody i motocykl.
Grzesiek przystanął nieopodal starego dębu, aby przyjrzeć się umieszczonej przy nim pamiątkowej tabliczce.
Tomek znalazł nieopodal opuszczonego budynku kilka zabytkowych monet, które dodał do swojej kolekcji.


Niepoprawna pisownia

nie o podal

Niepoprawna pisownia