Niepoprawna pisownia

chrzesna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chrzestna

Poprawna pisownia, znaczenie: termin ten jest rzeczownikiem w rodzaju żeńskim. Nazywamy tak w skrócie naszą matkę chrzestną, czyli kobietę, której funkcja ta została powierzona podczas naszego sakramentu chrztu. Dawne, powoli zapominane już określenie matki chrzestnej to kuma, a w niektórych rejonach naszego kraju ciągle używana jest nazwa kmotra.
Wyraz ten należy za każdym razem zapisywać z uwzględnieniem głoski t. Ze względu na fakt, iż pochodzi on od rzeczownika chrzest, należy go zapisywać dokładnie tak samo. Pomimo iż dla narządu mowy człowieka nieco utrudnione może być wymówienie jednocześnie dwóch spółgłosek bezdźwięcznych (w tym przypadku s oraz t), co często prowadzi do pominięcia drugiej z nich, należy pamiętać, że jest to błąd ortograficzny.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety moja matka chrzestna już nie żyje, była sporo starsza od moich rodziców.
Na jutrzejsze popołudnie mam zaplanowaną długo wyczekiwaną wizytę mojej chrzestnej.
Chrzestna mojej siostry i moja to również siostry.


Niepoprawna pisownia

hrzestna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hrzesna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chszestna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chszesna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chrzeztna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chrzezna

Niepoprawna pisownia