Niepoprawna pisownia

chodzi oto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chodzi o to

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie chodzi o to oznacza celowość danego działania. Może przedstawiać czyjeś zdanie, opinię, albo tłumaczyć pewne zagadnienia. Używa się go w języku potocznym.
Chodzi o to należy zapisywać jako trzy oddzielne wyrazy. O pełni tutaj rolę przyimka, który wskazuje, czego dotyczy przedmiot rozmowy, czyli po prostu określonego zaimkiem to przedmiotu lub zagadnienia. W takich połączeniach każdy wyraz musi być zapisany oddzielnie. Słowo oto ma inne znaczenie i nie można go tu wykorzystać.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodzi o to, że musimy zyskać sobie już na początku naszej kariery jak najwięcej obserwujących.
Jemu nie chodzi o to, aby szybko skończyć pracę, ponieważ nie ma ochoty wracać do domu.
Jej chodzi o to, żeby dostać jak najwięcej prezentów od całej rodziny, dlatego jest taka przymilna.


Niepoprawna pisownia

chodzioto

Niepoprawna pisownia