Niepoprawna pisownia

chodzi oto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chodzi o to

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chodzioto

Niepoprawna pisownia