Niepoprawna pisownia

haos

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chaos

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz wywodzący się z języka starożytnych Greków, w którym istniał rzeczownik cháos o tym samym znaczeniu, co jego współczesny odpowiednik. Jako że w języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, iż wyrazy obcego pochodzenia należy zawsze zapisywać zgodnie z ich oryginalną formą, wyrażenie to każdorazowo piszemy przez ch.
Terminem tym określamy stan całkowitego bezładu, zamęt, ogromny nieporządek. Dla matematyków chaos to wrażliwość rozwiązań równań lub układów równań na niewielkie zaburzenia parametrów, z kolei w starożytnej grecki wyrażeniem tym nazywano pierwotny stan materii, z którego później został stworzony cały świat.

Przykłady poprawnej pisowni

Chaosu, panującego na miejscu katastrofy kolejowej, nie da się opisać słowami.
Mam kompletny chaos w głowie, muszę sobie wszystko dokładnie przemyśleć.
Czasowa awaria sygnalizacji świetlnej sprawiła, że na ulicach całego miasta zapanował chaos.


Niepoprawna pisownia

kaos

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chaoz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

haoz

Niepoprawna pisownia