Niepoprawna pisownia

nie przygotowani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzygotowani

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie to odmieniona w trzeciej osobie liczby mnogiej i w rodzaju męskoosobowym forma przymiotnika nieprzygotowany. Używamy jej w stosunku do osób, które zaniedbały przygotowań, są na coś niegotowe.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać łącznie. Motywuje to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie zasada, mówiąca, że partykuła nie powinna być pisana razem z przymiotnikami w stopniu równym.

Przykłady poprawnej pisowni

Rodzice Tomka wpadli do nas z zaskoczenia. Byliśmy zupełnie nieprzygotowani na czyjąkolwiek wizytę.
Z przykrością muszę stwierdzić, że niemal codziennie ci sami chłopcy są nieprzygotowani do zajęć.
Byliśmy zupełnie nieprzygotowani na kontrolę biletów, stąd szukanie ich zajęło nam kilka dobrych minut.