Niepoprawna pisownia

zterroryzować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sterroryzować

Poprawna pisownia