Niepoprawna pisownia

tudziesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tudzież

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz to spójnik łączny. Jego zadaniem jest zatem łączenie zdań lub innych wyrażeń, które odnoszą się do tych samych przedmiotów, osób i zdarzeń. Wyraz ten należy do tej samej grupy, co spójniki: i, oraz, zarazem, także, też.
Powyższy termin należy zawsze zapisywać przez ż. Znajduje to uzasadnienie w obowiązującej w języku polskim regule, która nakazuje, by wyrazy niesamodzielne (a do takich właśnie zaliczamy między innymi spójniki), kończące się na ż, zapisywane były właśnie z udziałem tej spółgłoski.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, by nie popełniać błędu w zastosowaniu powyższego wyrazu – ciągle jest on stosunkowo często używany jako zamiennik spójników lub czy albo, co jest oczywiście niepoprawne.

Przykłady poprawnej pisowni

Wakacje spędzamy różnie – jednak wciąż najbardziej popularnym modelem jest leżenie na plaży tudzież wędrowanie po górach.
Romantyczne sukienki w hiszpańskim stylu tudzież subtelne koronki, odsłaniające ramiona to zdecydowany hit tego lata.
Szczególnie panie o niskim wzroście tudzież te okrąglejsze powinny unikać spódniczek sięgających do połowy łydki.


Niepoprawna pisownia

tudzierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tu dzież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tódziesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tódzierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tódzież

Niepoprawna pisownia