Poprawna pisownia

pół godziny

Poprawna pisownia, znaczenie: pół godziny odnosi się do 30 minut.
Wyrażenie to należy zapisywać oddzielnie. Wszystkie określenia czasu, zawierające liczebnik oraz odmieniony wyraz godzina należy pisać oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pół godziny to zbyt mało czasu na posprzątanie całego pokoju w jedna osobę, więc mi pomóż.
Za pół godziny mają przyjść goście, więc chciałabym, abyś nie wychodził teraz z domu.
Patryk przez pół godziny zdążył napisać tylko jeden akapit wypracowania, przez co dostał jedynkę.


Niepoprawna pisownia

półgodziny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

puł godziny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułgodziny

Niepoprawna pisownia