Niepoprawna pisownia

w tedy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wtedy

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to należy zawsze zapisywać razem. Jakiekolwiek próby zapisu osobnego są błędem i prawdopodobnie wynikają z dużej liczby wyrażeń o bardzo podobnym znaczeniu, które zapisywane są w różnorodny sposób.
Wtedy to inaczej: wówczas, wtenczas, w tym czasie, w owym czasie, podówczas, wtenczas. Jest to zaimek, za pomocą którego odnosimy się do pewnego czasu w przeszłości albo w przyszłości, o którym mowa jest w zdaniu. Za jego pomocą możemy również odnieść się do sytuacji, której zajście uzależnione jest od spełnienia obecnego w zdaniu warunku.

Przykłady poprawnej pisowni

Wracając z pracy muszę kupić potrzebne do obiadu składniki i dopiero wtedy będę mogła przystąpić do jego przygotowywania.
Wpisz poprawny login i hasło. Dopiero wtedy będziesz mógł zalogować się na konto.
Pamiętasz te wakacje? To było wtedy, kiedy złamałam rękę, spadając z drzewa.


Niepoprawna pisownia

ftedy

Niepoprawna pisownia