Niepoprawna pisownia

pionty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

piąty

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo piąty należy zawsze zapisywać przez ą. Jest to liczebnik porządkowy pochodzący od wyrazu pięć. Wymiana ą na ę w tych pokrewnych słowach warunkuje pisownię.
Piąty oznacza, że ktoś lub jakiś przedmiot jest na piątym miejscu. Może to oznaczać zarówno miejsce zajęte w jakiejś konkurencji, odnoszące się do skali względnej) lub namacalne miejsce w danym rzędzie, kolumnie. Używa się go także do określenia częstotliwości wykonywania niektórych czynności.

Przykłady poprawnej pisowni

Już po raz piąty musiał iść do szkoły, aby omówić niegrzeczne zachowanie syna z wychowawcą.
Piąty dzień z rzędu lał deszcz, przez co Kasia nie mogła spędzać urlopu na rowerowych wycieczkach.
W tym roku w turnieju szermierczym Marek był piąty, ale wierzy, że w kolejnych zawodach zwycięży.


Niepoprawna pisownia

pjonty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjąty

Niepoprawna pisownia