Poprawna pisownia

parę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo parę posiada kilka różnych znaczeń i może być wykorzystane jako:
1. liczebnik, oznaczający kilka, trochę lub niezbyt dużo danych przedmiotów. Najczęściej oznacza więcej niż dwa, ale mniej niż dziesięć. Używa się go do opisu przedmiotów, których dokładna liczba nie ma znaczenia lub nie jest znana;
2. liczebnik nieokreślony, oznaczający mało;
3. występuje jako odmienione słowo para, będące liczebnikiem oznaczającym dwa lub rzecz podwójną, która ma zawsze liczbę mnogą, np. para drzwi;
4. parę to również odmienione para, które odnosi się do obłoku dymu, gazu lub aerozolu, widocznego gołym okiem.
Parę zawsze należy zapisywać przez ę. Wynika to z zasady ortograficznej, która mówi, iż liczebniki i rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które kończą się na samogłoskę a, podczas odmiany przez przypadki muszą kończyć się na nosowe ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Parę godzin temu widziałem Marka z jakąś brunetką, a teraz już idzie z nową dziewczyną.
Poproszę panią o parę zielonych spodni dla chłopca w wieku sześciu, może siedmiu lat.
Karolina włożyła wczoraj rękę w gorącą parę, która uniosła się znad garnka i całą poparzyła.


Niepoprawna pisownia

pare

Niepoprawna pisownia