Obie poniższe formy są dopuszczone do stosowania przez językoznawców. Można ich również używać wymiennie. Są to wykrzykniki, za pomocą których sygnalizujemy zniecierpliwienie, niezadowolenie, rozgoryczenie, zniechęcenie, obojętność, lekceważenie, rozpacz, żal czy też sprzeciw. Jest to zatem prawdziwy wyraz-wytrych, którego można użyć w wielu sytuacjach.
Niektóre źródła podają, że to wersja pisana przez ch pierwotnie wywodziła się z języka polskiego, z kolei forma eh powstała wskutek wpływu innych języków.

Poprawna pisownia

ech

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

eh

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Ech, jak mi się nie chce iść dziś do pracy…
Eh, ona obraża się na każdego po kilka razy w tygodniu, nie ma co się tym przejmować.
Ech, do diaska! Zapomniałem kluczyków od auta!


Niepoprawna pisownia

ehh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ehhh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

echh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

echhh

Niepoprawna pisownia