Niepoprawna pisownia

zprawdź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprawdź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z prawdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprawć

Niepoprawna pisownia