Poprawna pisownia

inicjały

Poprawna pisownia, znaczenie: inicjały to pierwsze litery imienia i nazwiska, po których następują kropki. Są używane do skrótowego podpisania się. Taką samą nazwę noszą także ozdobne litery, zazwyczaj wersalikowe, zdobiące początek akapitu w tekście. W dawnych czasach często nadawano im kolorowe, bogato zdobione formy.
Określenie inicjały zawsze musi być zapisywane przez j. Wynika to z faktu, że wyraz ten pochodzi z łaciny, od słowa initiale, którego wymowa wskazuje na znajdujące się tam j. Na podstawie fonetycznej wersji zostało utworzone spolszczone słowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego inicjały niestety trochę się rozmazały, ale wciąż można zgadnąć, kto to napisał.
Lubiła zamiast pełnego imienia i nazwiska umieszczać na końcu listu wyłącznie swoje inicjały.
Marek z zafascynowaniem oglądał ozdobne inicjały, które rozpoczynały każdy akapit średniowiecznego tekstu.


Niepoprawna pisownia

iniciały

Niepoprawna pisownia