Niepoprawna pisownia

rowera

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

roweru

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie słowo rower należy odmieniać, wykorzystując do tego formę roweru, pojawiającą się w dopełniaczu liczby pojedynczej, odpowiadającym na pytania kogo, czego?. Jest to zgodne z ogólną zasadą odmiany słów rodzaju męskiego, nieżywotnych, które w tym przypadku powinny przyjmować końcówkę u – w tym przypadku dobór tej końcówki podyktowany jest historycznym rozwojem deklinacji.
Roweru, które wywodzi się od rower, oznacza pojazd dwukołowy, napędzany siłą własnych nóg, który chętnie wykorzystywany jest zarówno do przemieszczenia się, jak i sportu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zbliżaj się lepiej do tego roweru, Ania jest bardzo przeczulona na jego punkcie i zaraz się rozzłości.
Zapomniał zabrać ze sobą roweru, czego bardzo żałował, bo dotarłby znacznie szybciej na miejsce.
Kiedy Alicja była bardzo mała, nie potrafiła sama wynieść sobie roweru z piwnicy na podwórko.