Poprawna pisownia

ludziom

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik ludzie, czyli liczba mnoga rzeczownika człowiek, odmieniony w celowniku. Oznacza on istotę żywą, która wyróżnia się najwyższym stopniem rozwoju psychiki i życia społecznego. Niekiedy bywa również stosowany do określenia reprezentanta najlepszych cech ludzkich. W mowie potocznej terminem tym nazywa się od czasu do czasu pracowników fizycznych.
Prawidłowy zapis tego rzeczownika zawsze uwzględnia połączenie głosek om. Jakiekolwiek próby zapisu przez ą są błędne i wynikają najczęściej z niepoprawnej artykulacji tego słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Stworzyliśmy tę aplikację po to, by służyła przede wszystkim ludziom poruszającym się komunikacją miejską.
Staramy się projektować pojazdy przyjazne jednocześnie ludziom i środowisku.
Nie trzeba wiele wysiłku, by pomóc najbiedniejszym ludziom w naszej okolicy.


Niepoprawna pisownia

ludzią

Niepoprawna pisownia