Oba wyrazy: czuje oraz czuję występują na co dzień w języku polskim, a co więcej, wywodzą się od tej samej formy podstawowej, czyli czasownika czuć. Jego znaczenie to: odbierać różnorodne bodźce za pomocą zmysłu smaku, węchu lub dotyku, a także: odbierać wrażenia psychiczne. Bezokolicznik ten często występuje w połączeniu z zaimkiem zwrotnym się – wówczas otrzymujemy czasownik zwrotny czuć się, oznaczający: mieć jakieś samopoczucie, nastrój lub też odczucie.

Poprawna pisownia

czuje

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz czuje to z kolei czasownik czuć odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, także w czasie teraźniejszym.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmawiałem z Tomkiem – powiedział, że ciągle nie czuje się na tyle dobrze, by przyjść do pracy.
Powiedział mi, że czuje, że coś przed nim ukrywasz – chyba powinniście poważnie porozmawiać.
Pacjent przyznał, że od czasu upadku z roweru czuje przeszywające bóle pleców.


Poprawna pisownia

czuję

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie czuję to wyraz podstawowy odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym.

Przykłady poprawnej pisowni

Czuję jakiś przepiękny zapach, czy masz nowe perfumy?
Przykro mi, ale czuję, że nie damy rady dojść do porozumienia.
Czuję się już znacznie lepiej, ale ciągle jestem osłabiona po chorobie.