Niepoprawna pisownia

mogła by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mogłaby

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to połączenie osobowej formy czasownika z końcówką -by. W zasadach pisowni polskiej możemy znaleźć regułę, która nakazuje każdorazowy łączny zapis osobowych form czasownika w połączeniu z cząstkami -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście. Warto zatem zapamiętać, że powyższe wyrażenie zawsze piszemy razem.
Mogłaby to forma czasownika móc, występująca w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju żeńskim i w trybie przypuszczającym. Określamy nią czyjąś zdolność do czegoś, możliwość wykonania jakiegoś działania. Używamy jej również, mówiąc, że coś ma szansę zaistnieć, wydarzyć się, ale także – że ktoś ma na coś zezwolenie, uprawnienia do czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Ależ okropną mamy pogodę. Mogłaby się wreszcie zmienić.
Gdyby tylko solidnie przyłożyła się do nauki, jestem pewna, że mogłaby nadrobić wszystkie zaległości.
Oczywiście, że mogłaby z wami pojechać na basen, gdyby tylko wczoraj nie była jeszcze przeziębiona.