Poprawna pisownia

10-metrowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

10-cio metrowe

Niepoprawna pisownia