Niepoprawna pisownia

nie dawno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedawno

Poprawna pisownia, znaczenie: niedawno jest nieodmiennym przysłówkiem, który używamy mówiąc o czymś w niedalekiej przyszłości, lecz także o czymś co miało miejsce ostatnio lub wręcz przed chwilą.
Wyłączną prawidłową pisownią jest zapis razem, co wynika z zasady ortograficznej, mówiącej o tym, że partykułę nie z przysłówkami odprzymiotnikowymi występującymi w stopniu równym zawsze piszemy łącznie. Synonimem tego wyrażenia jest zwrot ostatnio, zaś antonimem zwrot dawno.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeszcze niedawno chodziłem z tym psem na spacery, nie mogę uwierzyć, że już go nie ma.
Niedawno przyjechaliśmy i nie mieliśmy jeszcze nawet czasu rozpakować naszych walizek.
Byłem niedawno w kinie ale nie zwróciłem uwagi, żeby grali już ten nowy film, o którym tyle mi opowiadałaś.