Poprawna pisownia

nie odbiera

Poprawna pisownia, znaczenie: nie odbiera to określenie, mające na celu pokazanie, iż ktoś nie zabiera ze sobą przygotowanej rzeczy lub nie pojawia się, by zabrać do domu dziecko. Może także dotyczyć sytuacji, w której odrzucane są połączenia telefoniczne ub ktoś nie odpowiada na wiadomości tekstowe.
Nie odbiera należy zawsze zapisywać rozłącznie. Wyjaśnia to reguła, mówiąca, że partykułę nie ze wszystkimi czasownikami piszemy rozłącznie. W przedstawionym wyrażeniu odbiera to właśnie czasownik, znajdujący się w trzeciej osobie liczby pojedynczej i pochodzący od bezokolicznika odbierać.

Przykłady poprawnej pisowni

Krystian nigdy nie odbiera telefonu, jeśli widzi, że dzwoni do niego nieznany numer.
Basia od miesiąca nie odbiera przesyłki od firmy kurierskiej, powinna więc liczyć się z jej odesłaniem do nadawcy.
Marysia nie odbiera dzieci ze szkoły, ponieważ za długo pracuje. Musi wyręczać ją w tym siostra.


Niepoprawna pisownia

nieodbiera

Niepoprawna pisownia