Niepoprawna pisownia

zpanikowałam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spanikowałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z panikowałam

Niepoprawna pisownia