Poprawna pisownia

rzut

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zawsze zapisywać przez rz. Dla przypomnienia – w języku polskim występują określenia z rz wymiennym (czyli takie, gdzie w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym rz wymienia się na r, np. korzeckorca) oraz z rz niewymiennym, jak na przykład rzut. Jego pisownię należy zapamiętać.
Rzeczownik rzut posiada kilka różnych znaczeń. Mówimy tak na przykład na wprawienie w ruch jakiegoś przedmiotu poprzez wyrzucenie go z pewną siłą. Rzutem nazywamy także kolejny epizod jakiejś choroby przewlekłej lub zakaźnej. Jest to też gwałtowny skok, czy też energiczny ruch ręki, nogi lub głowy. Mówimy tak również na odwzorowanie figury na płaszczyźnie, punkt przecięcia prostej rzutującej z płaszczyzną, a także narysowany w skali przekrój czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Co za rzut! Jestem pewien, że ta odległość da zawodniczce co najmniej srebrny medal!
Jestem niemal pewna, że tym faulem wywalczyli rzut karny dla drużyny przeciwnej.
Rzutem na taśmę udało nam się zakwalifikować na listę uczestników wycieczki.


Niepoprawna pisownia

żut

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żót

Niepoprawna pisownia