Aby zapisać stwierdzenie nie jest w zgodzie z zasadami języka polskiego należy zastosować pisownię rozłączną, niezależnie od okoliczności i kontekstu zdania pisownia łączna będzie zawsze błędna.

Niepoprawna pisownia

niejest

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jest

Poprawna pisownia