Aby zapisać stwierdzenie nie jest w zgodzie z zasadami języka polskiego należy zastosować pisownię rozłączną, niezależnie od okoliczności i kontekstu zdania pisownia łączna będzie zawsze błędna.

Niepoprawna pisownia

niejest

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jest

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie jest należy zapisywać oddzielnie. Składa się ono z czasownika jest oraz zaprzeczenia nie. Zgodnie z ogólnymi zasadami w języku polskim czasowniki zawsze zapisujemy oddzielnie od partykuły przeczącej.
Nie jest oznacza, że dana osoba nie posiada jakiejś cechy fizycznej lub umysłowej, umiejętności czy zdolności. Może także opisywać sytuację, w której ktoś nie znajduje się w miejscu, o którym mowa. W przypadku przedmiotów wyraża brak konkretnej cechy.

Przykłady poprawnej pisowni

Marysia jeszcze nie jest na miejscu, ale na pewno niedługo przyjedzie, nie musisz się martwić.
Agnieszka nie jest gotowa do podjęcia się tak odpowiedzialnego zadania samodzielnie.
Ta pralka nie jest najlepsza, nie można w niej prać zbyt dużych rzeczy ani ustawić wysokich obrotów.