Poprawna pisownia

rzetelne

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona forma przymiotnika rzetelny. Terminem tym określamy osobę należycie wykonującą swoje obowiązki, odpowiadającą wymaganiom, kogoś wiarygodnego, uczciwego, sumiennego, godnego zaufania, a także coś zgodnego z prawdą.
Wyraz ten występował już w języku staropolskim w formie źrzetelny – oznaczał wówczas coś przejrzystego i wyraźnego. Jego współczesne znaczenie zostało zapożyczone z języka czeskiego, w którym z kolei zrzetelný oznacza: prawy, uczciwy. Jako że wyrazy o pochodzeniu historycznym należy zapisywać zgodnie z tradycją, jedyną poprawną formą będzie tutaj ta zapisana przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem niesamowicie zadowolona, że je zatrudniliśmy. Są rozsądne i rzetelne.
Jeżeli pracownik będzie naprawdę rzetelny, jestem w stanie zapłacić mu naprawdę duże pieniądze.
Nasza partia planuje wprowadzić racjonalny, rzetelny program reformy ochrony zdrowia.


Niepoprawna pisownia

żetelne

Niepoprawna pisownia