Poprawna pisownia

nie podlega

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik nie podlega opisuje sytuację, w której dana osoba nie poddaje się określonym uczuciom i emocjom. Nie jest ona także zależna od innego człowieka, ponieważ nie ma on funkcji zwierzchnika. Jednocześnie określenia tego można użyć do opisu sytuacji, w której ktoś lub coś nie jest poddawane działaniu innej osoby lub zjawiska. Często odnosi się do braku dyskusji na dany temat.
Nie podlega należy zapisywać oddzielnie, ponieważ jest to połączenie zaprzeczenia z czasownikiem. Zgodnie z regułami polszczyzny takie zestawienia zawsze pisze się rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zakupiony towar nie podlega zwrotowi po upływie 14 dni od otrzymania przesyłki kurierem.
Ten temat nie podlega dyskusji. Po prostu wszystko ma być zrobione tak, jak mówię.
Heniek nie podlega Tadeuszowi, są kolegami na równorzędnych stanowiskach w naszej firmie.


Niepoprawna pisownia

niepodlega

Niepoprawna pisownia