Choć oba wyrażenia funkcjonują w języku polskim, a co więcej – brzmią niemal identycznie, nie należy stosować ich zamiennie, ponieważ ich znaczenia różnią się. Konieczne jest więc poznanie kontekstu, w jakim możemy użyć każdego z tych słów, w czym pomocne będą przygotowane przez naszą redakcję praktyczne przykłady i definicje. W razie dalszych niejasności zachęcamy do pozostawienia swojego pytania w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

braciom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie braciom to odmieniony w celowniku liczby mnogiej rzeczownik brat. Terminem tym określamy osobnika płci męskiej, z którym mamy wspólnego ojca lub matkę. Brat to również inaczej zakonnik lub mnich, a także towarzysz broni.

Przykłady poprawnej pisowni

Rodzice kupili moim braciom dwupokojowe mieszkanie.
Obiecałam moim braciom, że wpadnę jutro na ich imprezę urodzinową.
Powiedziałam braciom, że z okazji pięćdziesiątej rocznicy ślubu naszych rodziców warto byłoby wybrać się całą rodziną w góry.


Poprawna pisownia

bracią

Poprawna pisownia, znaczenie: bracią to z kolei rzeczownik brać, odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Określamy tak bractwo lub też po prostu grupę ludzi dobrze się znających. Końcówka jest tutaj wskazana z uwagi na obowiązującą we współczesnej polszczyźnie regułę, która mówi, iż rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej były zawsze kończone na .

Przykłady poprawnej pisowni

Wraz z bracią harcerską wspominaliśmy przy ognisku zeszłoroczne wakacje.
Cały wieczór spędziłem z bracią żołnierską, omawiając jutrzejszy atak.
Wraz z bracią studencką z mojego akademika w weekend wybieramy się na juwenalia.