Niepoprawna pisownia

uziemnij

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uziem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uziemij

Niepoprawna pisownia