We współczesnej polszczyźnie dopuszcza się używanie zarówno formy rzeczpospolita, jak i rzeczypospolita, jednak nie wolno stosować ich zamiennie, gdyż każda z nich powinna występować wyłącznie w konkretnych sytuacjach. Przeczytaj poniższe opracowanie wzbogacone praktycznymi przykładami użycia, aby lepiej zrozumieć czym różnią się oba warianty pisowni. Gdyby coś było niejasne przypominamy o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

rzeczpospolita

Poprawna pisownia, znaczenie: Rzeczpospolita to tradycyjna nazwa państwa polskiego – oczywiście należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku słowo to powinno być zapisywane wielką literą. Zapis rzeczpospolita sugeruje z kolei, że wyraz ten używany jest w swoim drugim znaczeniu – mianowicie jest to nieco już przestarzała nazwa republiki.

Przykłady poprawnej pisowni

Okres świetności, jaki przeżywa Rzeczpospolita, napełnia nasze serca dumą i radością.
Ostatnimi czasy nasza Rzeczpospolita może się pochwalić najniższym odsetkiem ludzi bezrobotnych od wielu lat.
Rzeczpospolita zasługuje na nasz szacunek i dozgonne oddanie.


Poprawna pisownia

rzeczypospolita

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie rzeczypospolita również funkcjonuje w słowniku języka polskiego, należy jednak zapamiętać, by nie używać go jako formy mianownika liczby pojedynczej, a wyłącznie jako formy wołacza tejże liczby. Wyraz ten zapisany wielką literą odnosi się do państwa polskiego, z kolei małą literą – do republiki.

Przykłady poprawnej pisowni

O, Rzeczypospolita, ojczyzno moja!
Rzeczypospolita moja, żadnego innego kraju nie umiłowałem tak, jak miłuję Ciebie.
Rzeczypospolita, dokąd zmierzają Twoje losy?