Niepoprawna pisownia

prze nigdy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przenigdy

Poprawna pisownia, znaczenie: przenigdy to zwrot mocno nacechowany emocjonalnie i ekspresywny. Jego zadaniem jest stanowcze podkreślenie zaimka przysłownego przeczącego nigdy. Inaczej: wcale, absolutnie nigdy, stanowczo nigdy.
W polszczyźnie większość podobnych wyrażeń, silnie emanujących emocjami, składających się z partykuły prze oraz innego zaimka, zapisujemy razem – tak też jest w przypadku omawianego zwrotu.

Przykłady poprawnej pisowni

Po nieudanym zwrocie sukienki obiecałam sobie, że przenigdy nie kupię już niczego w tym sklepie.
Przenigdy nie chodź tędy sama, to bardzo nieprzyjemna okolica.
Choć mówiła mi zazwyczaj o wszystkim, to przenigdy nie chciała zdradzić, co powiedział jej tej nocy.


Niepoprawna pisownia

prze-nigdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszenigdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

psze nigdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżenigdy

Niepoprawna pisownia