Niepoprawna pisownia

zombkowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ząbkowanie

Poprawna pisownia