Niepoprawna pisownia

chałas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hałas

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to inaczej harmider, zgiełk, wrzawa. Wyrażenia tego używamy, by nazwać głośne dźwięki, krzyki, odgłosy zakłócające ciszę i spokój. Możemy nim również określić nagłośnienie jakiejś sprawy, nadanie jej medialnego rozgłosu.
Zwrot hałas wywodzi się od ukraińskiego słowa o tym samym brzmieniu i bardzo podobnym znaczeniu: krzyk, wrzask. Ze względu na fakt, iż jest to zwrot zapożyczony, jego pisownia powinna zostać zapamiętana. Nie wyjaśnia jej żadna reguła istniejąca w polszczyźnie, ponieważ jest to wyrażenie obcego pochodzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Hałas medialny wokół jej osoby nie cichnie od wielu tygodni.
Zza ściany usłyszałam dziwny hałas – ni to krzyk, ni to szloch kobiecy.
Hałas dochodzący w nocy od sąsiada nie pozwalał zasnąć mojemu dziecku.

Niepoprawna pisownia

chałaz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hałaz

Niepoprawna pisownia