Niepoprawna pisownia

cherezja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

herezja

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo herezja oznacza odrzucenie pewnych poglądów i doktryn religijnych, a także wypowiedzenie posłuszeństwa władzom kościoła.
Określenie to musi być zapisywane przez h. Wywodzi się bowiem od greckiego słowa hairesis, które oznacza wybierać. Ze względu na zapożyczenie, powinno być zapisywane zgodnie z oryginałem, czyli przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Herezja szerzyła się w religii chrześcijańskie już od najwcześniejszych lat jej istnienia.
W chrześcijaństwie herezja uważana jest za odrzucanie części prawd wiary i kierowanie się wybiórczymi pismami.
Antytrynitaryzm to herezja katolicka, która opowiada się przeciwko wierze w Trójcę Świętą.