Niepoprawna pisownia

zaczęłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zacząłem

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest zacząłem, pisane przez ą. Literę ą, zgodnie z zasadami języka polskiego, zapisuje się przed spółgłoską ł w formach osobowych rodzaju męskiego, które występują w czasie przeszłym liczby pojedynczej.
Słowo zacząłem pochodzi od słowa zacząć, które oznacza, że ktoś lub coś przystępuje do danej czynności, rozpoczyna ją. Może oznaczać, że człowiek wykonuje coś w pierwszej kolejności.
Zacząłem wykorzystuje się również do opisu momentu, w którym wchodzi się w nowy okres lub stan.
Czasownik oznaczać może również sprowokowanie jakiegoś działania agresywnego, na przykład kłótni albo bójki.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy zobaczyłem, co robili temu biednemu psu, zacząłem się z nimi kłócić, a potem doszło między nami do bójki.
Gdy oglądałem dobrą komedię, to zacząłem śmiać się tak głośno, że sąsiadka zadzwoniła na policję.
Niedawno zacząłem chodzić do fitness klubu, ale tak mi się spodobało, że postanowiłem podpisać umowę na rok z góry.


Niepoprawna pisownia

zaczełem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczołem

Niepoprawna pisownia