Obie formy są poprawne, ich użycie zależy jednak od kontekstu – tj. nie należy stosować ich wymiennie! Końcówka słowa powinna być zgodna z końcówką rzeczownika, z którego dotyczy. Dla lepszego zrozumienia zobacz przykłady poniżej.

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj graliśmy pił.
Kopałem łopa.


Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Marek kupił mi książ.
Widziałem sztu.