Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Końcówka słowa powinna być spójna z końcówką rzeczownika z którym się wiąże, zobacz przykłady poniżej.

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Kopałem łopa.


Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałem sztu.