Niepoprawna pisownia

sempom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sępom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sempą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sępą

Niepoprawna pisownia