Poprawna pisownia

co niemiara

Poprawna pisownia, znaczenie: niepoprawną formą zapisu tego wyrażenia jest co nie miara, prawidłowo należy zapisywać je jako co niemiara. Słowo niemiara składa się z partykuły nie oraz rzeczownika miara, a zgodnie z zasadami ortograficznymi języka polskiego, partykułę nie, pełniącą funkcję zaprzeczenia w połączeniu z rzeczownikami, zapisujemy łącznie.
Co niemiara odnosi się do czegoś, czego jest bardzo dużo, ogrom, bądź czegoś, co jest bez ograniczeń.

Przykłady poprawnej pisowni

Na targu z warzywami i owocami było ludzi co niemiara, trudno było się pomiędzy nimi przecisnąć, a co dopiero coś kupić.
Moja ciocia ma ogromną bibliotekę w domu, zajmuje ona dwa duże pokoje, a książek jest tam co niemiara.
W ubiegłym roku uczniów było co niemiara, a to wszystko przez ten podwójny rocznik i źle przeprowadzoną reformę.


Niepoprawna pisownia

co nie miara

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

coniemiara

Niepoprawna pisownia