Poprawna pisownia

znużone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

snużone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znóżone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znurzone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znórzone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nużone

Niepoprawna pisownia