Niepoprawna pisownia

grónt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grunt

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo grunt oznacza ziemię, podłoże. Odnosi się także do stabilnych podstaw, które ktoś lub coś posiada.
Wyraz ten należy zapisywać przez u, ponieważ wywodzi się od niemieckiego Grund. Zapożyczenia w języku polskim muszą być pisane zgodnie z oryginałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Grunt, który chciał sprzedać, był nieurodzajny i nie nadawał się do prac rolnych, więc trudno było o kupca.
Grunt palił się mu pod nogami, co oznaczało, że znalazł się w bardzo niesprzyjającej sytuacji.
Powinniśmy kupić hektar gruntu, albo nawet więcej, jeśli chcemy mieć z niego pożytek.


Niepoprawna pisownia

grund

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grónd

Niepoprawna pisownia