Niepoprawna pisownia

charuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

haruje

Poprawna pisownia, znaczenie: haruje to czasownik, który jest używany w języku polskim w mowie potocznej. Oznacza ciężko pracować.
Pochodzenie tego wyrazu – zgodnie ze Słownikiem etymologicznym języka polskiego Aleksandra Brücknera – wywodzi się z okrzyku masztalerzy na konie. Brzmiało: haru! haru!. Ten okrzyk natomiast pochodzi z niemieckiego wykrzyknienia herum! W wyrazach obcego pochodzenia występuje wyłącznie h, co wyjaśnia pisownię wyrazu haruje. Inna reguła podaje, że na początku w wykrzyknieniach piszemy literę h. Zapis u otwartego wynika z końcówki -uje.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie rozumiem, jak on tak haruje 10 godzin dziennie i to niemal za darmo.
Krzysztof haruje po 12 godzin, ale przynajmniej wie, że pracodawca solidnie go wynagrodzi.
Nie haruj tak, nie ma sensu i tak nikt tego nie doceni.