Niepoprawna pisownia

bieże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bierze

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik bierze oznacza, że podmiot, o którym mowa, zabiera ze sobą jakiś przedmiot lub osobę do miejsca, w którym będzie przebywać. Oznacza także podnoszenie czegoś, chwytanie w rękę. Może odnosić się do przyjmowanych leków lub narkotyków, a także specyficznego zachowania, oznaczającego reakcję emocjonalną na bodźce.
Bierze należy zapisywać przez rz. Jest to słowo, które wywodzi się od bezokolicznika brać, w którym następuje wymiana rz na r. Taka wymiana gwarantuje, że w omawianym wyrazie należy zapisywać rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Ola właśnie bierze prysznic, więc nie może podejść do telefonu, ale na pewno niedługo oddzwoni.
Marcel niczego nie bierze na poważnie, dlatego czasami trudno wytrzymać w jego towarzystwie.
Helena każdego dnia bierze ze sobą do pracy kilka kanapek, żeby nie kupować dań w fast foodach.