Określenie to można zapisywać w obu wersjach, jednak zawsze ich wybór powinien być podyktowany kontekstem wypowiedzi.

Poprawna pisownia

nieznajomość

Poprawna pisownia, znaczenie: nieznajomość jest rzeczownikiem oznaczającym brak znajomości czegoś, brak wiedzy na jakiś temat. Jest to słowo, które jest zaprzeczeniem znajomości, dlatego partykuła nie łączy się z nim w jeden wyraz.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieznajomość prawa szkodzi i nie oznacza, że nie zostaniesz ukarany, jeśli popełnisz przestępstwo.
Nieznajomość przepisów nie uczyniła go bezkarnym, dlatego musiał wezwać adwokata.
Taka nieznajomość historii własnego kraju to prawdziwa ignorancja. Musisz się douczyć.


Poprawna pisownia

nie znajomość

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrazów nie znajomość można z kolei używać dla podkreślenia znaczenia i zaprzeczenia. Mogą posłużyć dla podkreślenia znaczenia zdania dopełniającego i pojawiającego się w nim przeciwieństwa.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie znajomość, ale zażyła przyjaźń, dlatego często ze sobą rozmawiamy i spędzamy razem czas.
Jasno pokazał jej, że interesuje go nie znajomość, ale prawdziwy, głęboki związek.
Co za ignorancja! To nie znajomość, tylko powierzchowne liźnięcie tego ważnego tematu.


Niepoprawna pisownia

nie znajomoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieznajomoźć

Niepoprawna pisownia