Choć bardzo do siebie zbliżone, konstrukcje innymi słowami oraz innymi słowy nieco różnią się znaczeniem. Należy zatem poznać zasady używania każdej z nich, by nie popełnić błędu językowego. Poniżej prezentujemy znaczenie obu wyrażeń wraz z przykładami użycia w zdaniu, co powinno ułatwić przyswojenie tego zagadnienia. Przypominamy też o możliwości pozostawienia pytania do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod tekstem.

Poprawna pisownia

innymi słowy

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja innymi słowy to z kolei związek frazeologiczny, składający się z odmienionego w narzędniku liczby mnogiej przymiotnika inny oraz odmienionego nieregularnie rzeczownika słowa. Zwrot ten oznacza: inaczej mówiąc. Stosuje się go najczęściej na początku zdania i bardziej popularny jest w mowie oficjalnej niż potocznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Zawsze uczyła się całego materiału na pamięć, nie do końca go rozumiejąc. Innymi słowy, była typowym kujonem.
Lekarz rodzinny nie jest już w stanie dobrać odpowiednich leków dla Twojego schorzenia. Innymi słowy, musisz udać się do kardiologa.
Tylko trzydzieści pierwszych osób zakwalifikuje się na nasz kurs. Innymi słowy, kto pierwszy, ten lepszy.


Poprawna pisownia

innymi słowami

Poprawna pisownia, znaczenie: innymi słowami to zwrot, w skład którego wchodzą odmienione regularnie w narzędniku: przymiotnik i rzeczownik. Innymi słowami można się posłużyć, można też przekazać drugiej osobie jakąś informację.

Przykłady poprawnej pisowni

Kontekst tego akapitu bardzo mi się podoba, jednak postaraj się go przekazać nieco innymi słowami.
Choć lekarz posłużył się innymi słowami, wiedziałam, że tak naprawdę powiedział mi, iż mój tata umiera.
Spójrz na ilość powtórzeń w tych zdaniach. Postaraj się jedną z tych myśli wyrazić innymi słowami.