Poprawna pisownia

podczas

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie podczas należy zapisywać razem. Jest to przyimek, który powstał na skutek połączenia słów pod oraz czas. Ze względu na utworzenie zrostu językowego, historycznie przyjęto zapisywanie go łącznie.
Podczas oznacza, że jedno wydarzenie rozgrywa się w ciągu trwania innego wydarzenia. Synonimy tego słowa to w czasie, w trakcie, w momencie gdy. W połączeniu podczas gdy oznacza również natomiast.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas oglądania meczu nie lubił odbierać telefonów, ponieważ bardzo go denerwowały.
Niegrzeczny chłopak ciągle przerywał nauczycielce, podczas gdy pilny notował jej słowa.
Podczas jej nieobecności wiele się zmieniło, dlatego z trudem odnalazła znajome miejsca.


Niepoprawna pisownia

pod czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potczas

Niepoprawna pisownia