Poprawna pisownia

trzeba było

Poprawna pisownia, znaczenie: trzeba było to wyrażenie, które odnosi się do sytuacji w przeszłości, w których zaistniała konieczność wykonania jakiegoś działania.
Określenie to należy zawsze zapisywać oddzielnie. Czasownik trzeba jest czasownikiem niewłaściwym, którego odmiana uzależniona jest od połączeń ze słowem być. Zgodnie z zasadą obowiązującą tego typu wyrazy, muszą być zawsze pisane oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzeba było przykładać się do nauki, wtedy miałbyś na pewno lepszą posadę niż teraz.
Trzeba było uważniej czytać instrukcję, wtedy na pewno nie byłoby problemów.
Ostrzegałem, więc trzeba było się mnie posłuchać, zamiast robić wszystko po swojemu.


Niepoprawna pisownia

trzebabyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszeba było

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżeba było

Niepoprawna pisownia