Poprawna pisownia

zniżka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znirzka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zniszka

Niepoprawna pisownia