Poprawna pisownia

chamówa

Poprawna pisownia, potocznie


Niepoprawna pisownia

chamuwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hamuwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hamówa

Niepoprawna pisownia